Posted in: Phỏng Vấn

Lý do xin nghỉ việc nên nói như thế nào?

Nêu một vài lý do xin nghỉ việc tưởng chừng là việc làm rất đơn giản. Tuy nhiên điều đó là cả một nghệ thuật ứng xử thể hiện phẩm chất con người bạn. Tránh thái độ hống hách, nói qua loa để được nghỉ việc càng sớm càng tốt. Mà hãy thành thật để […]