Posted in: Phỏng Vấn

Những gì bạn nên và không nên làm khi xin nghỉ việc ở TP.Hồ Chí Minh mà sếp muốn giữ bạn lại

Bạn sẽ làm gì nếu bạn nộp đơn nghỉ việc để tìm việc làm mới ở thị trường việc làm TP.Hồ Chí Minh, nhưng sếp của bạn muốn bạn ở lại? Mặc dù một số người có thể thấy tâng bốc khi nghe người giám sát của họ cầu xin họ hãy ở lại sau […]

Posted in: Phỏng Vấn

7 gợi ý giúp bạn tận dụng công việc hiện tại để giúp quá trình tìm việc sau này ở TP.Hồ Chí Minh tốt hơn

7Hầu hết chúng ta có thể cảm thấy biết ơn vì quá trình thay đổi công việc chỉ là một giai đoạn tạm thời. Khi bạn đạt được một vị trí mới, bạn có thể tắt thông báo qua email về các công việc trong lĩnh vực của bạn và ngừng gửi đi đơn xin […]

Posted in: Phỏng Vấn, Tphcm

Các lưu ý bạn nên tham khảo để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn tìm việc làm ở TP.Hồ Chí Minh

Là một phần quan trọng để cuộc phỏng vấn thành công. Cách bạn ăn mặc, những gì bạn mang đến buổi phỏng vấn tìm việc, cách bạn chào hỏi nhà tuyển dụng và cách bạn giao tiếp đều có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong kết quả của cuộc phỏng vấn. Tham khảo […]